Markus Hellman, AARO

Markus Hellman

Markus Hellman är Consolidation & Controlling specialist på AARO. Han är specialiserad på finansiell analys, extern- och intern rapportering samt strukturering och effektivisering av interna processer.