Cecilia Sjögren

Cecilia Sjögren har lång erfarenhet av processutveckling, styrning, intern kontroll och riskhantering. Cecilia har haft flera positioner inom ekonomifunktioner, där hon har byggt upp en gedigen erfarenhet och förståelse för processerna kring bokslut och rapportering och varit delaktig i etablering av tillförlitliga och effektiva processer där såväl interna som externa krav uppfyllts.