Pernilla Lundqvist, EY

Pernilla Lundqvist

Pernilla är Partner och redovisningsspecialist, med inriktning mot IFRS och svensk normgivning, på EY. Hon är även ekonomie doktor och lärare på Handelshögskolan i Göteborg, ordförande i FARs policygrupp för redovisning samt tidigare ordförande i Regelrådet.

Pernilla disputerade på avhandlingen Tillämpning av redovisningsnormer – intäkter och avsättningar. Hon har också varit expert i regeringens Redovisningsutredning och anlitas ofta som sakkunnig i redovisning vid civil- och skatterättsliga tvister. Pernilla är även ekonomisk expert i Hovrätten för Västra Sverige.