Program 2023

08:00

Registreringen öppnar – kaffe och smörgås serveras

09:00

Ordförande inleder konferensen och hälsar välkommen

Ann-Charlotte Simonson, Volvo

Ann-Charlotte Simonson

Ann-Charlotte Simonson är IFRS specialist på Volvo Group. Hon är även ordförande i NRG – Näringslivets Redovisningsgrupp. Detta är andra året hon medverkar som ordförande för IFRS Symposium.

09:10

The yearly update from the IASB & IFRS Foundation

In this presentation Bertrand Perrin, IASB member, will provide an overview of the work of the IASB with a focus on its work to improve communication of information in the financial statements in its projects on Primary Financial Statements and on Business Combinations Disclosures, Goodwill & Impairment. Conference participants will also have the chance to learn about the IASB’s consultation on the Post-implementation Review of IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers.
Bertrand Perrin, IASB

Bertrand Perrin

Bertrand Perrin, from France, has extensive experience as a preparer and has worked closely with the International Accounting Standards Board (Board) and the IFRS Foundation for several years, most recently as a member of the IFRS Interpretations Committee, which he joined in 2016. He joined the IASB on 1 July 2021 for an initial five-year term from his previous position as Director of Accounting Standards and Special Projects at Vivendi, a European content, media and communications group headquartered in France. In this role, he managed the implementation of various IFRS Standards, integrated new businesses acquired and led the co-ordination of group-wide financial reporting aspects.

09:35

Better Communication in Financial Reporting - A Preparer's Perspective

Ian has overseen the Roche Group’s external financial statements for over 20 years and is the Chair of the IASB’s Global Preparers’ Forum. In this session he presents a personal perspective on the philosophy of corporate reporting, current and future, drawing on topics such as disclosure, intangible assets, business combinations and APMs.
Ian Bishop, Roche

Ian Bishop

Ian Bishop is Head of Accounting, Consolidation and External Reporting, at Roche and has been responsible for the Roche Group IFRS financial statements and Finance Report for the last twenty years. He is also chairman and member of the IASB’s Global Preparers’ Forum – GPF. 

10:00

Diskussion mellan Bertrand Perrin och Ian Bishop

Bertrand och Ian följer upp sina respektive presentationer med ett samtal i vilket publiken bjuds in att delta. Kom gärna med dina frågor och synpunkter på IFRS 15, Primary Financial Statements, Goodwill eller något av de andra projekt IASB arbetar med.

10:30

kaffe

11:00

Aktuella frågor inom IFRS och finansiell rapportering

I detta föredrag går Pernilla och Fredrik igenom det du behöver veta och ha koll på specifikt för det närmaste året. Något av det som tas upp är följande:

 • Aktuella nyheter och tolkningar inom IFRS som är viktiga att tänka på 2023 och 2024 såsom exempelvis
  • Väsentliga redovisningsprinciper
  • Uppskjuten skatt
  • Kort- och långfristiga skulder
  • Publicerade Agenda decision under 2023
  • Effekter i redovisningen från Internationella skattereformen, BEPS – Pelare II
  • Senaste nytt från redovisningstillsynen
  • Hållbarhet, klimatet och de finansiella rapporterna
 • Värderingsfrågor, upplysningar och osäkerhet i uppskattningar och bedömningar kopplat till ekonomisk osäkerhet såsom
  • Ekonomisk nedgång
  • Geopolitisk instabilitet
  • Volatilitet på råvarumarknaden
  • Räntor
  • Inflation

Pernilla Lundqvist

Pernilla är Partner och redovisningsspecialist, med inriktning mot IFRS och svensk normgivning, på EY. Hon är även ekonomie doktor och lärare på Handelshögskolan i Göteborg, ordförande i FARs policygrupp för redovisning samt tidigare ordförande i Regelrådet. Pernilla disputerade på avhandlingen Tillämpning av redovisningsnormer – intäkter och avsättningar. Hon har också varit expert i regeringens Redovisningsutredning

Fredrik Walmeus, Deloitte

Fredrik Walmeus

Fredrik Walméus är Partner på Deloitte där han ansvarar för Deloittes IFRS Centre of Excellence i Stockholm och arbetar med rådgivning inom finansiell rapportering, IFRS och hållbarhetsrapportering. Fredrik är även verkställande ledamot i Rådet för Finansiell Rapportering och styrelseledamot i EFRAG.

12:30

LUNCH

13:30

Så arbetar SKF med koncernrapportering

Programmet innehåller alltid ett inslag där ett välkänt och intressant bolag berättar om hur man arbetar med – och utvecklar sin koncernrapportering. I år medverkar SKF och koncernredovisningschef Karin Unsgaard tillsammans med Veronica Rodriguez. Några av de frågeställningar som Karin och Veronica tar upp rör bl.a. hur man utvecklar sina arbetsprocesser, hur man tänker kring systemstöd, vad man har lyckats bra med och vilka planer man har inför framtiden.

14:10

Förflyttning till fördjupningspass

14:20

Fördjupningspass, DEL 1

Som vanligt ger vi dig möjlighet att välja och bygga din egen agenda bland flera olika presentationer. Vänligen se separat program.

15:00

Kaffe

15:30

Fördjupningspass, DEL 2

Som vanligt ger vi dig möjlighet att välja och bygga din egen agenda bland flera olika presentationer. Vänligen se separat program.

16:15

Användarens syn på finansiell rapportering

Peter Malmqvist är oberoende analytiker med stor erfarenhet från finansiell rapportering och redovisningsproblem. Peter ger sin bild av den aktuella utvecklingen inom finansiell rapportering, med tonvikt på IFRS. Som analytiker är dessutom kvartalsrapporterna ständigt i fokus.

Peter Malmqvist

Peter Malmqvist är en välkänd profil när det gäller analys och värdering och har under de senaste tio åren bland annat varit utredare i redovisningsfrågor åt Stockholmsbörsen/NASDAQ OMX. Han har även varit analyschef på Nordet Bank, Analyschef på Remium, chef för kapitalförvaltningen på Aragon Securities samt börskrönikör på Svenska Dagbladet/Näringsliv.  Han är även mångårig föreläsare

16:50

Ordförande summerar och avslutar konferensen

17:00

Slut