Stefan Salentin

Stefan Salentin är Head of Group Controlling & External Reporting på Ericsson. Stefan har under de senaste 25 åren haft många olika befattningar inom Ericssons finansfunktion. Han är även medlem i IASBs referensgrupp GPF – Global Preparers Forum