IFRS Symposium

  • 18 september, Bonnierhuset, Stockholm.

    IFRS Symposium 2019

    Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med koncernredovisning och finansiell rapportering.

Om konferensen

Välkommen till den tionde upplagan av IFRS Symposium den 18 september 2019 – Sveriges oberoende konferens om finansiell rapportering och koncernredovisning. Här får du samtliga relevanta nyheter om IFRS-standarden och andra frågor som är viktiga för den moderna koncernredovisningsfunktionen. Under eftermiddagen väljer du mellan olika fördjupningspass och skapar agendan som är rätt för dig och ditt företag. Välkommen till IFRS Symposium – konferensen för dig som ansvarar för företagets finansiella rapportering. Här nedan finner du det senaste programmet och dokumentation för några av presentationerna.

IFRS_Symposium_2018_Program

IFRS Symposium 2018 – Björn Andersson
IFRS – bakgrund nuläge och framtid – Stephen Cooper
IFRS 15 – Carina Edlund
IASBs projects – Aida Vatrenjak och Fred Nieto
IFRS 16 Leasing – Claes Janzon
Börsen delårsrapporter – Peter Malmqvist
Övervakningen av börsbolag – Jan Buisman

Fördjupningspass 2 – Financial Close
Fördjupningspass 3 – Sofia Bildstein-Hagberg och Claes Norberg
Fördjupningspass 4 – Ola Nordahl
Fördjupningspass 6 – Hein Scholten

Dela erfarenheter med kollegor

Konferensen ger dig samtliga relevanta nyheter inom IFRS-standarden och tar upp intressanta frågeställningar för den moderna koncernredovisningsfunktionen. Utöver detta är IFRS Symposium ett unikt tillfälle att träffa och dela erfarenheter med ett stort antal kollegor från bolag i liknande situation. Under de senaste åren har IFRS Symposium varje år lockat c:a 150 koncernredovisningschefer, financial controllers, cfo´s och redovisningsspecialister från bolag som t.ex: Atlas Copco, AssaAbloy, BillerudKorsnäs, ComHem, Dometic, Electrolux, Elekta, Ericsson, Essity, Getinge, Hexagon, Holmen, Hufvudstaden, Husqvarna, ICA, Intrum, Investor, JM, Klövern, Latour, Lifco, Munters, MTG, NCC, Nordea, Nibe, Pandox, Peab, Ratos, Saab, Sandvik, SEB, Securitas, Skanska, SKF, SSAB, Sweco, Tele2, Trelleborg, Volvo, Volvo Cars, Wallenstam, ÅF och många fler.

Middag kvällen före på Gondolen

En trevlig tradition är den gemensamma middagen kvällen före konferensen. Här träffas talare och delegater för uppsnack och erfarenhetsutbyte inför konferensen. Middagen ingår inte i priset för konferensen. Priset är subventionerat för att så många som möjligt skall kunna delta. Du är mycket välkommen! Observera att antalet kuvert är begränsat.

Arrangeras av 1company.se

1company.se skapar och sprider kunskap om finansiell rapportering, styrning, redovisning och analys. 1company.se är ett nätverk, ett digitalt forum och en think tank för och med personer som vill utveckla sig inom dessa områden Många i nätverket är business controller, financial controller, redovisningschef eller CFO. Vi skapar kunskap genom analyser, intervjuer, kartläggningar och rapporter. Vi sprider kunskap genom våra årliga konferenser – IFRS Symposium och Verksamhetsstyrning 2.0 – webinars, utbildningar, artiklar och skräddarsydda möten. Olika slags möten där kunniga personer kommer i kontakt med varandra.

För fullständig information, vänligen besök: www.1company.se

Talare

Björn Andersson

Björn Andersson

Björn Andersson är Group Financial Controller på MTG sedan 2015. Dessförinnan var han koncernredovisningschef för Electrolux och även ordförande för NRG – Näringslivets Redovisningsgrupp. Under perioden 1999-2007 arbetade han som affärscontroller för Electrolux Group Treasury där han bl.a. hanterade kapitalstrukturfrågor och finanspolicyfrågor. Detta är tredje året han medverkar som ordförande för IFRS Symposium.

Stephen Cooper

Stephen Cooper

Stephen Cooper var styrelsemedlem i IASB mellan åren 2007-2017. Han arbetar fortfarande för IASB – nu som rådgivare. Stephens karriär karaktäriseras av utformning av redovisningsstandarder, investmentbanking och utbildning. Få personer är så insatta i IFRS-regelverket som Stephen. Vi är mycket glada att välkomna honom till årets IFRS Symposium.

Aida Vatrenjak

Aida Vatrenjak

Aida Vatrenjak is Senior Technical Manager at IASB. Aida is a qualified Accountant and an MBA with over 15 years of experience of IFRS implementation and standard-setting. Aida is particularly skilled in leading new initiatives and change as well as research.

Fred Nieto

Fred Nieto

Fred Nieto är Investment Education Manager på IASB och ansvarig för analytikerkontakter på IASB. Innan han kom till IASB var Fred bl.a. verksam på Denny Ellison, AFA Trading och UBS Investment Bank. Fred är ursprungligen från Kanada. Detta är hans tredje framträdande på IFRS Symposium.

Åsa Andersson

Åsa Andersson

Åsa Andersson är Partner och verksam på Financial Accounting Advisory Services, EY Nordic. Innan Åsa kom till EY var hon Head of Group Market and Statutory Reporting på SEB. Åsa har även varit chef för Finansinspektionens avdelning för redovisningspolicys.

Ulrika Bagge

Ulrika Bagge

Ulrika Bagge är Senior Manager på EY Nordic och expert på finansiella instrument.

Sofia Bildstein-Hagberg

Sofia Bildstein-Hagberg

Sofia Bildstein-Hagberg är expert på finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv. Tidigare har hon bl.a. varit verksam som IFRS-expert på Handelsbanken och arbetat med värdepappersrelaterade frågor på Finansdepartementet. Sofia är även medlem i Expertpanelen inom ramen för Rådet för finansiell rapportering.

Jan Buisman

Jan Buisman

Jan Buisman är ansvarig för Börsens redovisningstillsyn och en av Sveriges ledande IFRS-experter. Jan var tidigare Partner på PwC, där han även var IFRS-Technical Partner både i Stockholm och London.

Karl de Vries

Karl de Vries

Karl de Vries är Solutions Lead och även Lead Financial Close på inlumi. Innan  Karl kom till inlumi var han på EY Nederländerna, där han ledde deras inom Financial Services Advisory.

Carina Edlund

Carina Edlund

Carina är partner på KPMG och arbetar med rådgivning avseende redovisning och finansiell rapportering inom IFRS. Carina är sekreterare i Rådet för finansiell rapportering och medlem i dess Expertpanel. Hon har varit auktoriserad revisor under 15 år samt arbetat som redovisningsspecialist i mer än 20 år.

Claes Janzon

Claes Janzon

Claes Janzon är partner i PwC och arbetar där huvudsakligen med rådgivning avseende redovisning och finansiell rapportering, med fokus på IFRS. Claes har tidigare under en femårsperiod varit chef för den grupp av experter inom PwC som arbetar med kvalificerade redovisningsfrågor inom IFRS och svensk redovisning. Han var tidigare även verkställande ledamot i Rådet för finansiell rapportering och medlem i expertpanelen. Claes har en ledande roll inom PwCs globala nätverk av redovisningsspecialister.

Peter Malmqvist

Peter Malmqvist

Peter Malmqvist är sedan februari 2016 analyschef på Remium. Peter har under de senaste tio åren bl.a. varit utredare i redovisningsfrågor åt Stockholmsbörsen/NASDAQ OMX. Han har även varit analyschef på Nordet Bank, chef för kapitalförvaltningen på Aragon Securities samt börskrönikör på Svenska Dagbladet/Näringsliv. Peter är sedan 2009 ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF). Han var under tre år ordförande för IFRS Symposium tillsammans med Rolf Rundfelt.

Claes Norberg

Claes Norberg

Claes Norberg är ansvarig för Svenskt Näringslivs arbete rörande finansiell rapportering, revision, Integrated Reporting, CSR-rapportering och länderrapportering. Han är även styrelsemedlem i EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group och professor i bolagsrätt vid Uppsala universitet.

Ola Nordahl

Ola Nordahl

Ola Nordahl är applikations- och koncernredovisningskonsult på Aaro Systems. Innan han kom till Aaro var han bl.a. revisor på Deloitte.

Peter Nyquist

Peter Nyquist

Peter Nyquist är Vice President Investor Relations på Ericsson. Innan han kom till Ericsson innehade han motsvarande befattning inom Electroluxkoncernen.

Jan Rehnman

Jan Rehnman

Jan Rehnman är Advisory lead på inlumi. Jan har drygt 35 år erfarenhet inom Finance – både som Controller och CFO och som konsult i många olika verksamheter.

Hein Scholten

Hein Scholten

Using 15+ years of experience in the field between Business and IT to find new ways to support businesses to grow. Passionate about Corporate Performance Management with major projects in OneStream and HFM. Raising awareness that change is needed and offering solutions that are fit for purpose. Believing inspiration and respect are key to develop a team but making sure to get the basics right first.

Lars Söderfjell

Lars Söderfjell

Lars Söderfjell är Nordisk aktiechef på Ålandsbanken. Lars har tidigare varit som analytiker på ABG Sundal Collier och Swedbank.

Anki Walldén

Anki Walldén

Anki Walldén är Vice President och Head of Group Accounting på Volvo Group.

Rolf Rundfelt

Rolf Rundfelt

Rolf Rundfelt är hedersordförande för IFRS Symposium. Under åren 2010-2014 verkade han som ordförande för konferensen – tre av åren tillsammans med Peter Malmqvist.

Rolf var under många år svensk redovisnings nestor. Han började sin bana på det som numera heter Ratos AB. Sedermera var han aktiv på Industrins Utredningsinstitut, Industriförbundets ekonomisk-politiska avdelning, KPMG samt professor vid Linköpings universitet. Bland de uppdrag han har haft kan bl.a. nämnas: Ledamot av den internationella normgivaren IASC (föregångaren till IASB), ledamot av Redovisningsrådet, ordförande för Sveriges Finansanalytikers Förening – SFF, medlem av Övervakningspanelen. Rolf har dessutom gett ut flera böcker och skrivit ett otal artiklar om svensk redovisning.

Utan Rolfs kunskaper och kontaktnät hade inte IFRS Symposium funnits. Stort tack Rolf!

Program

08:30

Registering och morgonkaffe

09:00

Konferensen öppnas

Konferensens ordförande Björn Andersson, Group Financial Controller på MTG hälsar välkommen och inleder den nionde upplagan av IFRS Symposium.

09:00

Finansiell rapportering i en snabbrörlig digital koncern

I denna öppningspresentation delger Björn Andersson sina erfarenheter av finansiell rapportering och IFRS från en snabbrörlig digital underhållningskoncern. Områden som tas upp är huvudsakligen relaterade MTGs snabba transformation med fokus på diverse strukturaffärer. Här beskrivs olika frågeställningar kring process, kommunikation, noteringskrav, redovisning, internkontroll etc som uppkommer i samband med diverse företagstransaktioner. Mer specifikt tar Björn bl.a. upp frågor kring:

– Förvärvsredovisning och nedskrivningstest
– Earn-outs
– Discontinued operations
– Redovisning vid spin-off
– Jämförelsestörande poster

Björn Andersson

Björn Andersson

Björn Andersson är Group Financial Controller på MTG sedan 2015. Dessförinnan var han koncernredovisningschef för Electrolux och även ordförande för NRG – Näringslivets Redovisningsgrupp. Under perioden 1999-2007 arbetade han som affärscontroller för Electrolux Group Treasury där han bl.a. hanterade kapitalstrukturfrågor och finanspolicyfrågor. Detta är tredje året han medverkar som ordförande för IFRS Symposium.

09:40

IFRS – bakgrund, nuläge och framtid

Stephen Cooper var tills förra året styrelsemedlem i IASB. Då hade han suttit på sin post i 10 år. Stephen har en unik inblick och kunskap om IFRS och arbetet kring standarden. I detta föredrag ger han oss sin syn på nuläget och hur han ser att standarden kommer att utvecklas under de kommande åren. Vidare tar han upp hur framtida förändringar kan komma att påverka finansiell rapportering för rapporterande företag.

Föredraget hålls på engelska.

Stephen Cooper

Stephen Cooper

Stephen Cooper var styrelsemedlem i IASB mellan åren 2007-2017. Han arbetar fortfarande för IASB - nu som rådgivare. Stephens karriär karaktäriseras av utformning av redovisningsstandarder, investmentbanking och utbildning. Få personer är så insatta i IFRS-regelverket som Stephen. Vi är mycket glada att välkomna honom till årets IFRS Symposium.

10:20

Förmiddagskaffe

10:50

IFRS 15 – i vilken grad påverkades redovisningen av intäkter?

Arbetet med att implementera den nya standarden var utmanande och omfattande för flertalet bolag. Det var många och svåra frågor som diskuterades dels avseende redovisningen av intäkter och dels avseende de utökade upplysningskraven. Blev slutresultatet stora förändringar i intäktsredovisningen eller har effekterna blivit begränsade? Har vi fått en kraftigt ökad transparens i upplysningar av intäkter? Når vi syftet med upplysningarna avseende intäkter? Har vi nått en enhetlighet i rapporteringen av intäkter så att detta underlättar jämförelsen mellan bolag? Vi har genomfört en kartläggning över hur effekterna beskrevs i årsredovisningarna för 2017 och i de första delårsrapporterna. Vårt fokus under presentationen är resultatet av vår kartläggning.

Carina Edlund

Carina Edlund

Carina är partner på KPMG och arbetar med rådgivning avseende redovisning och finansiell rapportering inom IFRS. Carina är sekreterare i Rådet för finansiell rapportering och medlem i dess Expertpanel. Hon har varit auktoriserad revisor under 15 år samt arbetat som redovisningsspecialist i mer än 20 år.

11:30

How preparers and investors view the IASB’s projects on Primary Financial Statements, and Goodwill & Impairment

In this presentation IASB staff will discuss current issues that the International Accounting Standards Board – IASB – is addressing as part of its work to improve communication of information in the financial statements. One key area of research relates to managing the tension between flexibility and comparability within IFRS guidance around presentation, while another relates to improving impairment testing for non-financial assets. With this in mind, two projects that may affect preparers and how they provide financial information to users includes:

– Primary Financial Statements research project – the Board is exploring targeted improvements to the structure and content of the primary financial statements, with a focus on the statement(s) of financial performance.
– Goodwill and Impairment research project – the Board is considering ways to improve existing requirements in IFRS 3 Business Combinations and IAS 36 Impairment of Assets to address concerns regarding the cost, complexity and effectiveness of test for impairment, and to improve information provided to investors about goodwill.

Föredraget hålls på engelska.

Aida Vatrenjak

Aida Vatrenjak

Aida Vatrenjak is Senior Technical Manager at IASB. Aida is a qualified Accountant and an MBA with over 15 years of experience of IFRS implementation and standard-setting. Aida is particularly skilled in leading new initiatives and change as well as research.

Fred Nieto

Fred Nieto

Fred Nieto är Investment Education Manager på IASB och ansvarig för analytikerkontakter på IASB. Innan han kom till IASB var Fred bl.a. verksam på Denny Ellison, AFA Trading och UBS Investment Bank. Fred är ursprungligen från Kanada.

12:10

Lunch

13:10

Paneldebatt: Vad är god finansiell rapportering?

Bolagens finansiella rapportering produceras, presenteras och konsumeras. Så vad kännetecknar bra finansiell rapportering? Hur gör vi för att tillfredsställa samtliga inblandade intressenter? Är det ens möjligt? Vi har bjudit in en koncernredovisningschef, en IR-chef och en analytiker för att komma närmare svaret.

Medverkar i panelen gör:
Anki Walldén, Vice President Head of Group Accounting, Volvo Group
Peter Nyquist, Vice President Investor Relations, Ericsson
Lars Söderfjell, Aktiechef, Ålandsbanken

Panelen leds av konferensens ordförande Björn Andersson

Peter Nyquist

Peter Nyquist

Peter Nyquist är Vice President Investor Relations på Ericsson. Innan han kom till Ericsson innehade han motsvarande befattning inom Electroluxkoncernen.

Lars Söderfjell

Lars Söderfjell

Lars Söderfjell är Nordisk aktiechef på Ålandsbanken. Lars har tidigare varit som analytiker på ABG Sundal Collier och Swedbank.

Anki Walldén

Anki Walldén

Anki Walldén är Vice President och Head of Group Accounting på Volvo Group.

13:40

IFRS 16 Leasing – ny redovisning från årsskiftet – är du redo?

Om cirka tre månader kommer de nya reglerna för redovisning av leasing att träda ikraft. Effekterna av denna standard kommer att bli väsentlig för många bolag. Standarden är omfattande med mycket vägledning och introducerar helt nya bedömningsfrågor som vi inte behövt ta ställning till tidigare. Claes kommer att dela med sig av de diskussioner och frågor som han stött på under året i samband med implementeringen av IFRS 16, inklusive tips och vanliga fallgropar, inom områden såsom bland annat:

– Fastställande av leasingperioden
– Fastställande av diskonteringsränta
– Vilken övergångsmetod tillämpas av företagen?
– Hur hanteras olika former av rörliga avgifter på leasingavtal
– Hur går diskussionen hos IFRS Interpretations Committee om uppskjuten skatt på leasingskuld och nyttjanderättstillgång
– Hur bedöms väsentlighet

 

Claes Janzon

Claes Janzon

Claes Janzon är partner i PwC och arbetar där huvudsakligen med rådgivning avseende redovisning och finansiell rapportering, med fokus på IFRS. Claes har tidigare under en femårsperiod varit chef för den grupp av experter inom PwC som arbetar med kvalificerade redovisningsfrågor inom IFRS och svensk redovisning. Han var tidigare även verkställande ledamot i Rådet för finansiell rapportering och medlem i expertpanelen. Claes har en ledande roll inom PwCs globala nätverk av redovisningsspecialister.

14:20

Kort paus för förflyttning till fördjupningspass

14:30

Fördjupningspass

På IFRS Symposium har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Under eftermiddagen ges sammanlagt 6 olika fördjupningspass. Du väljer de två som är mest relevanta för dig. Vänligen se separat program nedan.

15:10

Eftermiddagskaffe

15:40

Fördjupningspass

På IFRS Symposium har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Under eftermiddagen ges sammanlagt 6 olika fördjupningspass. Du väljer de två som är mest relevanta för dig. Vänligen se separat program nedan.

16:20

Kort paus för förflyttning till den avslutande presentationen

16:25

Övervakningen av börsbolagens redovisningar – slutsatser och framtid

Den avslutande presentationen hålls traditionsenligt av Peter Malmqvist. Precis som förra året har han sällskap av Jan Buisman som är ansvarig för Börsens redovisningstillsyn. Här får du ta del av både analytikerns och granskarens syn på svenska bolags delårsrapporter och årsredovisningar. Du får veta vad Peter och Jan anser vara bra finansiell rapportering och var det finns utrymme för förbättringar. Några av frågeställningarna som tas upp är:

– Vilka områden granskas och vilka är de vanligaste noteringarna?
– Vilka är redovisningens stora utmaningar i ett långsiktigt perspektiv?

 

Peter Malmqvist

Peter Malmqvist

Peter Malmqvist är sedan februari 2016 analyschef på Remium. Peter har under de senaste tio åren bl.a. varit utredare i redovisningsfrågor åt Stockholmsbörsen/NASDAQ OMX. Han har även varit analyschef på Nordet Bank, chef för kapitalförvaltningen på Aragon Securities samt börskrönikör på Svenska Dagbladet/Näringsliv. Peter är sedan 2009 ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF). Han var under tre år ordförande för IFRS Symposium tillsammans med Rolf Rundfelt.

Jan Buisman

Jan Buisman

Jan Buisman är ansvarig för Börsens redovisningstillsyn och en av Sveriges ledande IFRS-experter. Jan var tidigare Partner på PwC.

17:10-17:15

Ordförande summerar och avslutar konferensen

Fördjupningspass

Fördjupningspass 1: Erfarenheter från implementering av IFRS 9 Finansiella instrument

Från och med 1 januari 2018 redovisar företagen i koncernen enligt den nya standarden för finansiella instrument, IFRS 9. Detta innebär förändringar gällande klassificering och värdering, nedskrivning för förväntade kreditförluster och säkringsredovisning. IFRS 9 medför även förändringar för redovisningen i moderbolaget i IFRS-koncern, enligt RFR 2.

I detta fördjupningspass går vi igenom hur företagen har valt att redovisa enligt den nya standarden: Vad är bra och vad behöver förbättras? Vi kommenterar och ger förslag.

Åsa Andersson

Åsa Andersson

Åsa Andersson är Partner och verksam på Financial Accounting Advisory Services, EY Nordic. Innan Åsa kom till EY var hon Head of Group Market and Statutory Reporting på SEB. Åsa har även varit chef för Finansinspektionens avdelning för redovisningspolicys.

Ulrika Bagge

Ulrika Bagge

Ulrika Bagge är Senior Manager på EY Nordic och expert på finansiella instrument.

Fördjupningspass 2: Financial Close 2.0 – så kommer ny teknik att göra snabba bokslut ännu snabbare

Många företag har arbetat hårt för att förbättra och effektivisera sina processer kring stängning av böckerna under de senaste åren – och uppnått goda resultat. Marknaden och olika intressenter förväntar sig dock ytterligare förbättringar och här kommer ny teknik såsom Robotics, Artificial Intelligence och Machine Learning att få en betydande inverkan på snabba bokslut och andra finansiella processer. Detta fördjupningspass tar upp möjligheterna avseende snabba bokslut och finansiell rapportering, och hur tekniken kommer att förändra finansfunktionen.

Fördjupningspasset hålls på engelska.

 

Karl de Vries

Karl de Vries

Karl de Vries är Solutions Lead och även Lead Financial Close på inlumi. Innan Karl kom till inlumi var han på EY Nederländerna, där han ledde deras inom Financial Services Advisory.

Jan Rehnman

Jan Rehnman

Jan Rehnman är Advisory lead på inlumi. Jan har drygt 35 år erfarenhet inom Finance – både som Controller och CFO och som konsult i många olika verksamheter.

Fördjupningspass 3: Elektronisk inrapportering av årsredovisningen – vad gäller?

Från och med 2020 ska alla noterade bolag i EU lämna in årsredovisningen elektroniskt. Formatet är ännu inte beslutat men enligt det förslag som tagits fram av europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA ska årsredovisningen upprättas med XHTML. De finansiella rapporterna för koncernen ska i sin tur taggas med Inline XBRL. Nationellt bedriver Bolagsverket ett projekt för att möjliggöra för alla aktiebolag att lämna in sin årsredovisning elektroniskt. Under detta fördjupningspass ges en introduktion till regelverket för elektronisk inrapportering. Dessutom diskuteras lämpliga sätt att förbereda sig för de nya kraven.

 

Sofia Bildstein-Hagberg

Sofia Bildstein-Hagberg

Sofia Bildstein-Hagberg är expert på finansiell rapportering på Svenskt Näringsliv. Tidigare har hon bl.a. varit verksam som IFRS-expert på Handelsbanken och arbetat med värdepappersrelaterade frågor på Finansdepartementet. Sofia är även medlem i Expertpanelen inom ramen för Rådet för finansiell rapportering.

Claes Norberg

Claes Norberg

Claes Norberg är ansvarig för Svenskt Näringslivs arbete rörande finansiell rapportering, revision, Integrated Reporting, CSR-rapportering och länderrapportering. Han är även styrelsemedlem i EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group och professor i bolagsrätt vid Uppsala universitet.

Fördjupningspass 4: Praktiska erfarenheter inför implementeringen av IFRS 16

Den första januari 2019 går startskottet för IFRS16. Ute på bolagen har implementeringen av både standard och systemstöd för densamma tagit sin början. I detta fördjupningspass delar vi med oss av svaren på de frågeställningar som dykt upp under arbetet med IFRS 16. Huvudfokus för fördjupningspasset är:

– IFRS 16 – En snabb genomgång av de nya reglerna och våra erfarenheter så långt
– Hur löser man som bolag enklast övergången till den nya standarden för redovisning av leasingavtal?
– Vilka effekter kommer IFRS 16 att ha på era nyckeltal och andra KPI:er?
– Vad är viktigast att tänka på inför årsskiftet, och många andra intressanta frågor

Ola Nordahl

Ola Nordahl

Ola Nordahl är applikations- och koncernredovisningskonsult på Aaro Systems. Innan han kom till Aaro var han bl.a. revisor på Deloitte.

Fördjupningspass 5: Diskussion om IASB´s projekt om Primary Financial Statements och Goodwill & Impairment

Under förmiddagens presentationer har vi hört Aida Vatrenjak och Fred Nieto från IASB berätta om hur preparers och investerare ser på IASB´s projekt om Primary Financial Statements och Goodwill & Impairment. Under detta fördjupningspass förtydligar Aida och Fred några av punkterna, samt inbjuder till frågor och diskussion. Vänligen se programpunkten ovan: “How preparers and investors view the IASB´s projects on Primary Financial Statements and Goodwill & Impairment”.

Fördjupningspasset hålls på engelska.

 

Fred Nieto

Fred Nieto

Fred Nieto är Investment Education Manager på IASB och ansvarig för analytikerkontakter på IASB. Innan han kom till IASB var Fred bl.a. verksam på Denny Ellison, AFA Trading och UBS Investment Bank. Fred är ursprungligen från Kanada.

Aida Vatrenjak

Aida Vatrenjak

Aida Vatrenjak is Senior Technical Manager at IASB. Aida is a qualified Accountant and an MBA with over 15 years of experience of IFRS implementation and standard-setting. Aida is particularly skilled in leading new initiatives and change as well as research.

Fördjupningspass 6: Hur hanterar vi systemstödet för koncernrapportering i tider av nya regelverk och krav?

Du som jobbar med redovisning lägger mycket tid och pengar på att förhålla dig till både nya och gamla regelverk. IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16, automatiserad kontoavstämning, skatterapportering, momsredovisning etc. Listan är lång och den växer med nya regelverk och utmaningar som väntar runt hörnet. Hur löser vi systemstödet för både gammalt och nytt?

Ett alternativ är att investera i separata lösningar anpassade för specifika processer. Detta ”löser problemet” men leder ofta till konsekvenser i form av fler integrationer med ytterligare underhåll och ökade kostnader.

I detta förjupningspass får du ta del av praktiska exempel om hur företag som Maersk, ISS och NKT Cables har valt att hantera systemstödsfrågan genom att arbeta i ett och samma system för att lösa frågeställningar som ex IFRS 16, skatterapportering och automatiserad kontoavstämning.

Hein Scholten, OneStream

Hein Scholten, OneStream

Using 15+ years of experience in the field between Business and IT to find new ways to support businesses to grow. Passionate about Corporate Performance Management with major projects in OneStream and HFM. Raising awareness that change is needed and offering solutions that are fit for purpose. Believing inspiration and respect are key to develop a team but making sure to get the basics right first.

 

 

Anmäl dig nu

*Namn
Titel
*E-post
*Telefon
*Företag
*Fakturaadress
*Postnummer *Ort *Land
Ev. kampanjkod
Meddelande

 

Tillbaka till toppen