Fredrik Ericsson

Fredrik Ericsson är Director och redovisningsspecialist på KPMG. Han har en doktorsexamen i Redovisning och finansiell rapportering vid Lunds universitet. Fredrik arbetar framför allt med frågor som rör redovisning av finansiella instrument (både under IFRS och Swedish GAAP), men han har även lång erfarenhet av andra typer av redovisningsfrågor.