Fred Nieto

Fred Nieto är Investment Education Manager på IASB och ansvarig för analytikerkontakter på IASB. Innan han kom till IASB var Fred bland annat verksam på Denny Ellison, AFA Trading och UBS Investment Bank. Fred är ursprungligen från Kanada. Detta är hans sjätte framträdande på IFRS Symposium.