Ulla Moberg

Ulla Moberg är koncernredovisningschef på Sinch och har lång erfarenhet av finansiell rapportering från bolag som IFS, Seco Tools, Sandvik och Munksjö.