Ulla Moberg

Ulla Moberg är Finance Director Consultant på Calliditas Therapeutics och har lång erfarenhet av finansiell rapportering från bolag som IFS, Seco Tools, Sandvik och Munksjö.