Tobias Wastensson

Tobias Wastensson är Vice President Group Finance på Scandi Standard där han är ansvarig för koncernens finansfunktion där bland annat koncernredovisning, treasury, operationell rapportering, budget och prognos ingår. Innan Tobias kom till Scandi Standard var han Group Business Controller på HL Display.