Roger Molin

Roger Molin är Head of Group Accounting & Financial Reporting på Polestar, Volvo Cars och Geelys gemensamma elbilsbolag. Innan han kom till Polestar ansvarade han för den finansiella rapporteringen på Volvo Cars . Innan dess arbetade han med redovisningsfrågor på både PwC och KPMG. Roger är ordförande för NRG – Näringslivets Redovisningsgrupp. Detta är första gången han är ordförande för IFRS Symposium.