Roger Molin, Polestar

Roger Molin

Roger Molin är Head of Group Accounting & Financial Reporting på Polestar, Volvo Cars och Geelys gemensamma elbilsbolag. Innan han kom till Polestar ansvarade han för den finansiella rapporteringen på Volvo Cars. Innan dess arbetade han med redovisningsfrågor på både PwC och KPMG. Roger är ordförande för NRG – Näringslivets Redovisningsgrupp. Detta är andra året han är ordförande för IFRS Symposium.