Nick Anderson

Nick Anderson utnämndes till styrelsemedlem i IASB (International Accounting Standards Board) 2017. Han har 30 års praktisk erfarenhet, huvudsakligen från investerarperspektivet och som användare av och utvecklare av högkvalitativ finansiell rapportering. Nick kommer närmast från Janus Henderson Investors i Storbritannien, där han fungerade som global equity portfolio manager och analyschef. Nick Anderson var medlem i British Accounting Standards Board från 2007 till 2013 och en av grundarna till Corporate Reporting Users’ Forum (CRUF). Nick har en examen i ekonomi från University College of Durham och är associerad med CFA Society of UK.