Maria Liljegren

Rådgivare finansiell rapportering och redovisning samt expert inom ESEF/iXBRL, PwC.