Magnus Dyrendahl

Magnus Dyrendahl är Senior Group Financial Advisor på Sandvik. Magnus är specialist på M & A, Net Asset Transactions, Business Controlling, Koncernredovisning, Swedish GAAP och IFRS. Innan Magnus kom till Sandvik 2012 var han bland annat CFO för Brand Factory och Falck Ambulans.