Lovisa Tollin

Lovisa Tollin är Product Owner OneStream på ICA. Innan Lovisa kom till ICA var hon bl.a. på Vitamin Well och Deloitte.