Lovisa Tollin

Lovisa Tollin är Senior Accountant & Consolidation Manager på ICA. Innan Lovisa kom till ICA var hon bl.a. på Vitamin Well och Deloitte.