Lars Rosengren

Lars arbetar som rådgivningskonsult på Meritmind och har arbetat med verksamhetsstyrning under +20 år i olika roller. Fokus har hela tiden varit att få styrningen att fungera optimalt i verksamheten. För att det ska vara möjligt krävs en grundläggande förståelse för ekonomiska samband, men än viktigare förmågan att förstå vad som motiverar olika individer i en organisation och deras möjlighet att anpassa sig till förändring.