Jonas Höijer

Jonas Höijer är Founding Partner på Cavendi Management Consulting. Innan han startade Cavendi var han bland annat. verksam på Cepro Management Consultants. Jonas har bland annat erfarenhet av ett antal implementationer av snabbare bokslut för att driva förbättringar inom företagets ekonomifunktion. Han har även fungerat som projektledare för förstudier med syfte att utvärdera olika konsolideringssystem.