Henrik Sundström

Henrik Sundström är VP Sustainability Affairs på Electrolux. Electrolux hållbarhetsredovisning är omvittnat ambitiös, ligger långt framme och har vunnit erkännande i form av pris för bäst hållbarhetsrapport 2016. Henrik kom till Electrolux 1986 då han arbetade på Research & Innovation. Han har en civilingenjörsexamen från KTH.