Hans Hällefors, KPMG

Hans Hällefors

Hans är redovisningsspecilist på KPMG. Han har en bakgrund som granskare på NASDAQ, redovisningsexpert på Finansinspektionen och forskare och lärare på Handelshögskolan i Stockholm.