Göran Arnell

Göran Arnell är Partner och redovisningsspecialist på KPMG. Göran är en av de ledande experterna i Sverige inom finansiell rapportering. Han är av KPMG International ackrediterad IFRS Reviewing Partner med huvudansvar för granskning av årsredovisningar och kvartalsrapporter för noterade bolag.