Carina Edlund

Carina är partner på KPMG och arbetar med rådgivning avseende redovisning och finansiell rapportering inom IFRS. Carina är sekreterare i Rådet för finansiell rapportering och medlem i dess Expertpanel. Hon har varit auktoriserad revisor under 15 år samt arbetat som redovisningsspecialist i mer än 20 år. Detta är Carinas andra framträdande på IFRS Symposium.