Björn Andersson

Björn Andersson är Group Financial Controller på Nordic Entertainment Group – Nent – som noterades i slutet av mars 2019. Innan dess var han på MTG sedan 2015. Under åren 1993-2015 var Björn verksam inom Electrolux där han bland annat var affärscontroller för Electrolux Group Treasury och hanterade kapitalstrukturfrågor och finanspolicyfrågor. Han var även koncernredovisningschef under åtta år. Björn har även varit ordförande för NRG – Näringslivets Redovisningsgrupp. Detta är tredje året han medverkar som ordförande för IFRS Symposium.