Annika Poutiainen

Annika Poutiainen är ordförande för Nämnden för svensk redovisningstillsyn. Hon är även styrelseledamot i bl.a. Airtel Africa och Nasdaq Helsingsfos bolagskommitté. Annika har tidigare bl.a. varit avdelningschef på Finansinspektionen, nordisk marknadsövervakningschef på Nasdaq och ledamot i Aktiemarknadsnämnden.