Anna Lovric

Anna Lovric har många års erfarenhet från projekt inom finance transformation med fokus på strategi, processoptimering & automatisering, verksamhetsstyrning & rapportering, organisationsdesign samt systemimplementeringar för att optimera konsolidering samt planering och analysprocesser.