FÖRDJUPNINGSPASS 2024

Pass 1

NOTKRAV ENLIGT IFRS

För IFRS- företag är upplysningarna många och ibland knepiga att upprätta. Regelverket är omfattande och tiden är ofta en bristvara. Nya- och ändrade regler behöver beaktas och kvaliteten ska vara hög. Detta fördjupningspass ger dig en uppdatering om nyheter och en genomgång av praktiska erfarenheter och tips vad gäller de notupplysningar som krävs. Vi får igenom vad som gäller och vad som kan vara bra att tänka på. Vi kommer också att berätta lite om vanliga fällor och fel. Vi tar vi bl.a. upp följande frågeställningar:

– Vad står i det konceptuella ramverket angående notupplysningar?
– Vad innebär IASBs projekt ”Disclosure Initiative”?
– Vad innebär ändringen i IAS 1 om upplysningar om redovisningsprinciper?
– Vad anges i några av de vanligaste IFRS- standarderna angående notupplysningar?
– Vilka ställningstaganden finns från Nämnden för svensk redovisningstillsyn?
– Vilka praktiska verktyg finns det?

Vi får även ta del av hur ett företag arbetar praktiskt med notkraven och hur deras systemstöd hjälper dem i framtagandet av denna information.

Markus Hellman, AARO

Markus Hellman

Markus Hellman är Consolidation & Controlling specialist på AARO. Han är specialiserad på finansiell analys, extern- och intern rapportering samt strukturering och effektivisering av interna processer.

Johan Nilsson, AARO

Johan Nilsson

Johan Nilsson arbetar inom produktledning på AARO och är redovisningsexpert med mångårig erfarenhet av kvalificerade redovisningsfrågor från bland annat Bokföringsnämnden och Finansinspektionen.

Hannah Cardinal

Hannah Cardinal är Head of Group Accounting på Alligo, som samlar varumärken inom arbetskläder, verktyg och personligt skydd.

Pass 2

IFRS 18 PRESENTATION AND DISCLOSURE IN THE FINANCIAL STATEMENTS – INSIGHTS ON BEGINNING THE IMPLEMENTATION JOURNEY

In this interactive breakout session, participants will have the chance to take a deeper dive into the key requirements of IFRS 18 Presentation and Disclosure in Financial Statements.

Fredrik Ericsson, Partner KPMG, and Hans Hällefors, Director, KPMG, will lead this interactive breakout session and be joined by Patrina Buchanan, IASB Board Member, and Fred Nieto, IASB Technical Director – Stakeholder Engagmeent. Conference participants will have the opportunity to learn more about how the IASB developed IFRS 18 with the intention of helping companies improve how they communicate in their financial statements – with a focus on the P&L – and how to prepare for the key changes that it will introduce. IFRS 18 will affect all stakeholders in the IFRS Accounting Standards ecosystem. This session will give participants the opportunity to ask questions as they begin their implementation journey. 

Fredrik Ericsson, KPMG

Fredrik Ericsson

Fredrik Ericsson är redovisningsspecialist på KPMG. Fredrik arbetar framför allt med frågor som rör redovisning av finansiella instrument (både under IFRS och Swedish GAAP), men han har även lång erfarenhet av andra typer av redovisningsfrågor.

Hans Hällefors, KPMG

Hans Hällefors

Hans Hällefors är en av KPMGs erfarna redovisningsspecialister. Han har även en bakgrund som granskare på NASDAQ, redovisningsexpert på Finansinspektionen och forskare och lärare på Handelshögskolan i Stockholm. Han arbetar dagligen med rådgivning till noterade företag i redovisningsfrågor och hanterar det mesta inom IFRS.

Fred Nieto

Fred Nieto är Investment Education Manager på IASB och ansvarig för analytikerkontakter på IASB. Innan han kom till IASB var Fred bland annat verksam på Denny Ellison, AFA Trading och UBS Investment Bank. Fred är ursprungligen från Kanada. Detta är hans sjätte framträdande på IFRS Symposium. 

Patrina Buchanan

Patrina Buchanan joined the IASB on 1 December 2022 for a five-year term. Ms Buchanan has worked at the IFRS Foundation for almost two decades, working on many IASB projects including on leases, revenue recognition and consolidation. She has also led the IFRS Foundation’s activities to support consistent application of IFRS Accounting Standards, including managing the work of the IFRS Interpretations Committee. Before joining the IFRS Foundation, she held various positions in PwC across Europe, providing audit services and IFRS advice to clients in Ireland, the UK and Belgium. Ms Buchanan has a bachelor’s degree in accounting from the University of Ulster in Belfast, Northern Ireland, and is a fellow of the Institute of Chartered Accountants in Ireland.

Pass 3

ERFARENHETER FRÅN BYTE AV SYSTEM FÖR IFRS-16 RAPPORTERING

Alla som rapporterar enligt IFRS har nu levt med IFRS 16 sedan januari 2019 med system som implementerades under 2018 och därmed har alla system varit i drift i drygt fem år. Vi har noterat ett ökande intresse att se över system, rutiner, ansvar och processer avseende hantering av leasingkontrakt i allmänhet och IFRS 16-komplexiteten i synnerhet.

I detta fördjupningspass beskriver vi före- och efter-analys för kunder som valt att gå över från annan systemleverantör eller egen Excel-lösning. En utmaning vid byte av system är att man behöver replikera ändringar under kontraktstiden för att komma nära eller exakt till samma resultat per kontrakt eller bolag vid övergången. Denna information kan vara olika svår att få fram från tidigare system och då kommer vi att beskriva hur de går till väga och ge ta upp erfarenheter från migreringar inför deltagarnas eventuella framtida projekt att se över nuvarande system och processer.

Slutligen presenterar vi erfarenheter från de nära samarbeten som utvecklats med kunder där våra konsulter agerar experter eller resurser i IFRS 16-processen.

Mattias Elfgren

Mattias Elfgren

Mattias Elfgren är VD på Tiego och koncernredovisningsexpert. Han har en bakgrund som bland annat CFO på Volati och Controller på Autoliv.

Kevin Hall

Kevin Hall

Kevin Hall är koncernredovisningskonsult på Tiego. 

Pass 4

SÅ SKAPAR DITT FÖRETAG EN EFFEKTIV OCH DIGITAL BOKSLUTSPROCESS

Under detta fördjupningspass får du ta del av erfarenheter kring hur bokslutsprocessen kan bli mer effektiv och hur kvaliteten på bokslutet kan förbättras. Vi diskuterar vilka förbättringsområden som ofta identifieras och hur ekonomifunktionen kan frigöra tid från transaktionella manuella arbetsmoment till att lägga det på andra värdeskapande aktiviteter såsom analys och rådgivning mot verksamheten. Såväl systemstöd som effektivare processer och arbetssätt tas upp. På basis av praktiska erfarenheter berörs bl.a. följande frågeställningar:

– Vad kännetecknar ett effektivt bokslut?
– Hur ökar vi kvaliteten och minskar arbetsbelastningen?
– Erfarenheter av automatisering och analysverktyg för managementrapportering
– Hur kommer ekonomifunktonens förflyttning se ut under de närmaste åren? 

Cecilia Sjögren

Cecilia Sjögren har lång erfarenhet av processutveckling, styrning, intern kontroll och riskhantering. Cecilia har haft flera positioner inom ekonomifunktioner, där hon har byggt upp en gedigen erfarenhet och förståelse för processerna kring bokslut och rapportering och varit delaktig i etablering av tillförlitliga och effektiva processer där såväl interna som externa krav uppfyllts.

Anna Lovric

Anna Lovric har många års erfarenhet från projekt inom finance transformation med fokus på strategi, processoptimering & automatisering, verksamhetsstyrning & rapportering, organisationsdesign samt systemimplementeringar för att optimera konsolidering samt planering och analysprocesser.

Pass 5

PRAKTIKFALL AV EN DIGITAL TRANSFORMATION AV DEN FINANSIELLA RAPPORTERINGEN

I dag förväntas företag leverera högkvalitativ information i realtid. Många företags redovisnings- och ekonomiteam spenderar för mycket tid och energi på att samla in, strukturera och rensa data. Trots moderna ERP-, konsoliderings- och analyssystem så krävs en hel del handpåläggning för att leverera ett bra beslutsunderlag till ledningsgruppen. Så hur tar man fram intelligent, interaktiv information som är anpassad till vad olika intressenter behöver – och när de vill ha den.
Under detta pass får du ta del av hur ett företag har genomfört en digital transformation av sin finansiella redovisning genom ny teknik och automation av sina processer. Vi diskuterar förändringsprocessen samt implementationen med de utmaningar som fanns och de prioriteringar som gjordes.

Riccardo Nykopp

Riccardo Nykopp is a Regional Sales Director for the Finnish and Swedish market at Workiva. In his role, Riccardo specializes in helping companies increase efficiency, transparency and agility in Financial, ESG, and GRC reporting processes.

Pass 6

Så hanteras rapporteringen i en förvärvsintensiv och snabbrörlig koncern

Vestum är en förvärvsintensiv industrikoncern som levererar tjänster och produkter till infrastruktur. Välkomna att lyssna på Magdalena från Vestum och Markus från OneStream som berättar om praktiska aspekter på den finansiella rapporteringen för Vestum. Det kommer bl.a. att handla om IFRS 3, IAS 36, IAS 38 och hur man använder systemstöd för att effektivisera processerna.

 

Magdalena Sundberg

Magdalena Sundberg är Head of Group Accounting & Consolidation på Vestum. Hon började sin bana inom finance som Senior Auditor på EY.

Markus Hultsten, OneStream

Markus Hultsten

Markus Hultsten är Sales Director Nordics på OneStream Software. Markus har bland annat även arbetat för Oracle och har lång erfarenhet av affärssystem och EPM-lösningar för stora företag.