IFRS Symposium

  • OM IFRS S 2017 version 3
  • 19 september, Bonnierhuset, Stockholm.

    IFRS Symposium 2018

    Årets viktigaste konferens för dig som arbetar med koncernredovisning och finansiell rapportering.

Om konferensen

Välkommen till den nionde upplagan av IFRS Symposium – Sveriges ledande konferens om finansiell rapportering och koncernredovisning. Vi tar upp frågeställningar om det senaste inom IFRS standarden och övriga frågor som ligger högt på koncernredovisningsfunktionens agenda. Under eftermiddagen erbjuder vi dig att välja mellan flera olika fördjupningspass. Du väljer de två som intresserar dig mest. Välkommen till IFRS Symposium – konferensen för dig som ansvarar för företagets finansiella rapportering.

Programmet för 2017 års konferens såg ut så här: IFRS_Symposium 2017 webb

Här kan du ladda ned presentationerna från den senaste konferensen:

1. IFRS – a preparers view – Björn Andersson, MTG
2. IFRS – assessing the wider impacts – Andrew Watchman, EFRAG
3. IFRS 15 – Vad har vi lärt oss och vad har vi kvar? Ulrika Anjou, PwC
4. IASB´s project on Primary Financial Statements – Michelle Fisher and Fred Nieto, IASB
5. Best Practice for Management- and Statutory reporting – Ricardo Rasche, OneStream
6. Vad kännetecknar bra finansiell rapportering – Peter Malmqvist, Remium
7. Årsredovisningar vanligaste noteringarna – Jan Buisman, Nasdaq

Fördjupningspass:

1. IFRS 16 Leases – Claes Janzon, PwC
2. Ta kontroll över rapporterings- och bokslutsprocessen – Charlotta Jitoft, inlumi
3. Hur ser IFRS 9 ut i praktiken? – Roger Sandin, Deloitte
4. Ekonomens roll och karriär – Marie och Casper, Meritmind
5. IASB´s project on Primary Financial Statements – Michelle Fisher and Fred Nieto, IASB
6. Det funkar för din telefon – varför inte din CPM – Case Maersk – Hein Scholten, OneStream
7. Fast Close – Jonas Höijer, Cavendi
8. Integrerat kassaflöde – Ola Nordahl och Per Eriksson, Aaro Systems

vemgarpaIFRS

Vem går på IFRS Symposium?

Konferensen är utvecklad för att erbjuda en heltäckande bild av det som är aktuellt inom finansiell rapportering just nu. Till föregående års konferenser har deltagarna främst haft följande ansvarsbefattningar: Koncernredovisningschef, Koncerncontroller, Financial Controller, Ekonomichef, Treasurychef, Finansanalytiker, Redovisningsspecialist och CFO.
Deltagarna på tidigare konferenser har kommit från bl.a. följande företag: ABB, Boliden, BE Group, Cloetta, CTT Systems, Diaverum, Diös, Electrolux, Ericsson, Fabege, Getinge, Hexagon, Hufvudstaden, Husqvarna, Intrum, Investor, JM, Klövern, Lindab, LKAB, Maquet, NCC, Nordea, Posten, Ratos, Saab, Skanska, SKF, Telia Company, Trelleborg, Vattenfall, Volvo, Wallenstam och många fler.

Gondolen IFRS 2017 NY

Välkommen till vår traditionella middag på Eriks Gondolen

En trevlig tradition är den gemensamma middagen kvällen före konferensen. Här träffas talare och delegater för en god middag och intressant uppsnack inför konferensen. I år pressar vi priset för middagen för att så många som möjligt skall kunna delta. Observera att antalet kuvert är begränsat.

Arrangör 1company

IFRS Symposium arrangeras av 1company.se

1company.se är en webbsida tillika ett nätverk med inriktning på finansiell rapportering och business control. Ambitionen är tillgodose dig som arbetar som koncernredovisningschef, financial controller, business controller etc. med information som är relevant i ditt dagliga arbete. Vi tror att detta görs bäst genom kunskapsdelning kollegor emellan och genom att låta olika experter komma till tals. Förutom artiklar och videoklipp erbjuder vi även webbföreläsningar om aktuella frågeställningar.

För fullständig information, vänligen besök: www.1company.se

Talare

Björn Andersson TALARE 1

Björn Andersson

Björn Andersson

Björn Andersson är Group Financial Controller på MTG sedan 2015. Dessförinnan var han koncernredovisningschef för Electrolux och även ordförande för NRG – Näringslivets Redovisningsgrupp. Under perioden 1999-2007 arbetade han som affärscontroller för Electrolux Group Treasury där han bl.a. hanterade kapitalstrukturfrågor och finanspolicyfrågor. Detta är andra året han medverkar som ordförande för IFRS Symposium.

Andrew Watchman EFRAG Talare

Andrew Watchman

Andrew Watchman

Andrew Watchman joined EFRAG as CEO and TEG Chairman in April 2016. Prior to joining EFRAG Andrew was the Global Head of IFRS for Grant Thornton, leading a team supporting the application of IFRS across the international network and chairing the firm’s global IFRS expert group. Responsibilities included consulting on technical issues, developing publications, delivering training and responding to IASB proposals. Between July 2013 and joining EFRAG Andrew also served as a member of the IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Before Grant Thornton Andrew served as Accountancy Adviser to the UK’s Department of Trade and Industry (DTI), providing expert advice on public policy in financial reporting and the transition to IFRSs in the UK. Prior to that Andrew spent fourteen years in the audit practice of an international accounting firm, up to partner level.

Maria Boregrim Maritmind

Marie Boregrim

Marie Boregrim

Marie Boregrim är professionell coach och ledarskapskonsult på Meritmind.

Ulrika Anjou PwC Tlare

Ulrika Anjou

Ulrika Anjou

Ulrika Anjou är redovisningsspecialist på PwC´s enhet som arbetar med kvalificerade redovisningsfrågor inom IFRS och svensk redovisning, samt konverteringar mellan regelverk (”Redovisningsspecialisterna”). Ulrika är primärt inriktad på intäktsfrågor, finansiella rapporter, skatt och ersättningar till anställda. Ulrika ingår i PwCs globala nätverk för redovisningsspecialister. Ulrika är ansvarig för IFRS 15 implementeringar hos PwC Sverige. Hon har 16 års erfarenhet som redovisningsspecialist och har en bakgrund inom revision. Ulrika är specialistledamot i FAR.

Jan Buisman Nasdaq

Jan Buisman

Jan Buisman

Jan Buisman är ansvarig för Börsens redovisningstillsyn och en av Sveriges ledande IFRS-experter. Jan var tidigare Partner på PwC.

Casper Meritmind

Casper Båge von Siwers

Casper Båge von Siwers

Casper Båge von Siwers är rekryteringskonsult på Meritmind.

Per Eriksson version 2 Aaro

Per Eriksson

Per Eriksson

Per Eriksson är applikationskonsult på Aaro Systems. Han har en bakgrund som revisor, koncernredovisningsansvarig, systemansvarig och CFO.

Michelle IASB Talare

Michelle Fisher

Michelle Fisher

Michelle Fisher är Senior Technical Manager på IFRS Foundation. Tidigare har hon haft olika positioner på Deloitte. Michelle har en BSc i matematik från Warwick University.

Nina Grönberg Ratos TALARE

Nina Grönberg

Nina Grönberg

Nina Grönberg är Koncernredovisningschef på Ratos. Hon har tidigare arbetat med redovisning på Munters och Catella.

Jonas Höijer, Cavendi.

Jonas Höijer

Jonas Höijer

Jonas Höijer är kanske Sveriges mest erfarna konsult inom ”Snabba bokslut”. Han har under många år drivit framgångsrika projekt inom området, rådfrågats som extern expert samt anlitats som talare på olika seminarier. Jonas är partner och VD på Cavendi Management Consulting. Han har en gedigen erfarenhet av att arbeta som managementkonsult med internationella uppdrag och är specialiserad på verksamhetsutveckling och ekonomistyrning. Jonas är civilingenjör från Industriell Ekonomi, KTH, och har en executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Claes Janzon Talare

Claes Janzon

Claes Janzon

Claes Janzon är partner i PwC och arbetar där huvudsakligen med rådgivning avseende redovisning och finansiell rapportering, med fokus på IFRS. Claes har tidigare under en femårsperiod varit chef för den grupp av experter inom PwC som arbetar med kvalificerade redovisningsfrågor inom IFRS och svensk redovisning. Han var tidigare även verkställande ledamot i Rådet för finansiell rapportering och medlem i expertpanelen. Claes har en ledande roll inom PwCs globala nätverk av redovisningsspecialister.

Charlotta Jitoft Sucaba Talare

Charlotta Jitoft

Charlotta Jitoft

Charlotta Jitoft är EPM Professional Ambassador på inlumi. Innan hon kom till inlumi var hon bl.a. seniorkonsult på Capacent och Deloitte. Hon har även varit Financial Controller på Autoliv.

Peter Malmqvist EQR Talare

Peter Malmqvist

Peter Malmqvist

Peter Malmqvist är sedan februari 2016 analyschef på Remium. Peter har under de senaste tio åren bl.a. varit utredare i redovisningsfrågor åt Stockholmsbörsen/NASDAQ OMX. Han har även varit analyschef på Nordet Bank, chef för kapitalförvaltningen på Aragon Securities samt börskrönikör på Svenska Dagbladet/Näringsliv. Peter är sedan 2009 ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF). Han var under tre år ordförande för IFRS Symposium tillsammans med Rolf Rundfelt.

Fred Nieto IFRS 2017 TALARE

Fred Nieto

Fred Nieto

Fred Nieto är Investment Education Manager på IASB och ansvarig för analytikerkontakter på IASB. Innan han kom till IASB var Fred bl.a. verksam på Denny Ellison, AFA Trading och UBS Investment Bank. Fred är ursprungligen från Kanada.

Ola AARO for IFRS S

Ola Nordahl

Ola Nordahl

Ola Nordahl är applikations- och koncernredovisningskonsult på Aaro Systems. Innan han kom till Aaro var han bl.a. revisor på Deloitte.

David Nilsson IFRS 2017

David Nilsson

David Nilsson

David Nilsson är koncernredovisningschef och IFRS-specialist på NCC. Han har tidigare arbetat med koncernredovisning på Scania och som auktoriserad revisor på KMPG.

Ricardo R OneStream

Ricardo Rasche

Ricardo Rasche

Ricardo has approximately 20 years of experience with EPM solutions and has consulted with some of the largest companies across North America, Europe, and Latin America in the areas of financial modeling, cash flow forecasting, strategic and operational planning, and consolidation & reporting. He spent most of that time at Hyperion where he was responsible for global market development for Strategic Finance prior to co-founding a consulting firm (Meridian) that focused on Hyperion implementations. He joined the OneStream family in 2013 and is currently responsible for the EMEA region and the further development of a team that is 100% committed and fanatical about customer success.

Roger Sandin Deloitte

Roger Sandin

Roger Sandin

Roger Sandin är Senior Manager på Deloitte. Innan han kom till Deloitte var han verksam inom både koncernredovisning och Treasury på Länsförsäkringar, Atlas Copco och Duni.

Hein Scholten OneStream

Hein Scholten

Hein Scholten

Using 15+ years of experience in the field between Business and IT to find new ways to support businesses to grow. Passionate about Corporate Performance Management with major projects in OneStream and HFM. Raising awareness that change is needed and offering solutions that are fit for purpose. Believing inspiration and respect are key to develop a team but making sure to get the basics right first.

Ann-Charlotte Simonsson Volvo Talare

Ann-Charlotte Simonson

Ann-Charlotte Simonson

Ann-Charlotte Simonson är IFRS-specialist på Volvo AB. Innan hon kom till Volvo arbetade hon Senior Manager på Deloitte.

Anna Troedsson Wiklander, Elekta.

Anna Troedsson Wiklander

Anna Troedsson Wiklander

Rolf

Rolf Rundfelt

Rolf Rundfelt

Rolf Rundfelt är hedersordförande för IFRS Symposium. Under åren 2010-2014 verkade han som ordförande för konferensen – tre av åren tillsammans med Peter Malmqvist.

Rolf var under många år svensk redovisnings nestor. Han började sin bana på det som numera heter Ratos AB. Sedermera var han aktiv på Industrins Utredningsinstitut, Industriförbundets ekonomisk-politiska avdelning, KPMG samt professor vid Linköpings universitet. Bland de uppdrag han har haft kan bl.a. nämnas: Ledamot av den internationella normgivaren IASC (föregångaren till IASB), ledamot av Redovisningsrådet, ordförande för Sveriges Finansanalytikers Förening – SFF, medlem av Övervakningspanelen. Rolf har dessutom gett ut flera böcker och skrivit ett otal artiklar om svensk redovisning.

Utan Rolfs kunskaper och kontaktnät hade inte IFRS Symposium funnits. Stort tack Rolf!

Program

08:30

Registering och frukost

09:00

Konferensen öppnas

Konferensens ordförande Björn Andersson, Group Financial Controller på MTG och tidigare ordförande i Näringslivets redovisningsgrupp, hälsar välkommen och inleder åttonde upplagan av IFRS Symposium.

09:00

Finansiell rapportering och IFRS – ”a preparers view”

I denna öppningspresenation delger Björn Andersson sin personliga syn på och erfarenheter av finansiell rapportering och IFRS. Områden som tas upp är utvecklingen av IFRS, kommunikationsfrågor, kopplingen mellan redovisning och ekonomistyrning samt IASBs projekt avseende de finansiella rapporterna.

http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/04/Bjoern-Andersson-TALARE-1.jpg

Björn Andersson

Björn Andersson

Björn Andersson är Group Financial Controller på MTG sedan 2015. Dessförinnan var han koncernredovisningschef för Electrolux och även ordförande för NRG – Näringslivets Redovisningsgrupp. Under perioden 1999-2007 arbetade han som affärscontroller för Electrolux Group Treasury där han bl.a. hanterade kapitalstrukturfrågor och finanspolicyfrågor. Detta är andra året han medverkar som ordförande för IFRS Symposium.
09:30

IFRS – assessing the wider impacts

In this presentation EFRAG TEG´s chairman will give his view on the current status on IFRS and the different projects. How will it impact you as a preparer and how do need to prepare for it? He will also focus on IFRS 16 Leases and EFRAG’s work assessing how it will alter financial statements, the implications for users and costs and benefits.

Föredraget hålls på engelska.

http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/04/Andrew-Watchman-EFRAG-Talare.jpg

Andrew Watchman

Andrew Watchman

Andrew Watchman joined EFRAG as CEO and TEG Chairman in April 2016. Prior to joining EFRAG Andrew was the Global Head of IFRS for Grant Thornton, leading a team supporting the application of IFRS across the international network and chairing the firm's global IFRS expert group. Responsibilities included consulting on technical issues, developing publications, delivering training and responding to IASB proposals. Between July 2013 and joining EFRAG Andrew also served as a member of the IFRS Interpretations Committee (IFRIC). Before Grant Thornton Andrew served as Accountancy Adviser to the UK's Department of Trade and Industry (DTI), providing expert advice on public policy in financial reporting and the transition to IFRSs in the UK. Prior to that Andrew spent fourteen years in the audit practice of an international accounting firm, up to partner level.
10:20

Förmiddagskaffe

10:50

IFRS 15 – vad har vi lärt oss och vad har vi kvar?

Vid genomförandet av IFRS Symposium har vi endast 3 månader kvar tills de nya reglerna för intäktsredovisning ska börja tillämpas.

Implementeringsresan har varit utmanande för många bolag och full av praktiska och analytiskt svåra frågor. Många av oss som har arbetat med IFRS 15 har blivit varse att trots att det är en omfattande standard med mycket vägledning, exempel och dessutom tolkningar från många organ och rådgivare så har det inte varit självklart- vart landande vi egentligen i de stora frågorna? Blir det konvergens till slut och blir det bättre? Vi kommer också att ägna lite tid åt att se hur de svenska bolagen ligger till med övergången och blev det som vi trodde såväl effektmässigt som arbetsinsatsmässigt av det vi har sett hittills? Vilken nytta har implementeringen medfört? Hur använder vi hösten på bästa sätt för att slutföra implementeringen av det som kvarstår och vilket arbete tar vi med oss in i 2018? Något som majoriteten av bolagen har kvar är det digra nya paket av upplysningar. Vilka frågeställningar ser vi här och hur arbetar vi med dessa?

http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/04/Ulrika-Anjou-PwC-Tlare.jpg

Ulrika Anjou

Ulrika Anjou

Ulrika är redovisningsspecialist på PwC´s enhet som arbetar med kvalificerade redovisningsfrågor inom IFRS och svensk redovisning, samt konverteringar mellan regelverk (”Redovisningsspecialisterna”). Ulrika är primärt inriktad på intäktsfrågor, finansiella rapporter, skatt och ersättningar till anställda. Ulrika ingår i PwCs globala nätverk för redovisningsspecialister. Ulrika är ansvarig för IFRS 15 implementeringar hos PwC Sverige. Hon har 16 års erfarenhet som redovisningsspecialist och har en bakgrund inom revision. Ulrika är specialistledamot i FAR.
11:30

IASB´s project on Primary Financial Statements – and how it may affect preparers

In this presentation IASB staff will discuss current issues that the International Accounting Standards Board – IASB – is addressing as part of its work to improve communication of information in the financial statements. In particular, they will explore ideas about how IFRS Standards might evolve to further incorporate guidance on performance measures commonly used by investors.

A key area of research relates to managing the tension between flexibility and comparability within IFRS guidance around presentation. With this in mind, a few areas of the project’s work that may affect preparers and how they provide financial information to users includes:

– Requiring additional subtotals in the statement(s) of financial performance— earnings before interest and tax (EBIT) and/or operating profit
– Removing some of the options for presentation of income and expenses in existing IFRS Standards (eg presentation of net interest cost on the net defined benefit liability)
– Providing guidance on the use of performance measures, including separate presentation of non-recurring, unusual or infrequently occurring items

Föreläsningen hålls på engelska.

http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/04/Michelle-IASB-Talare.jpg

Michelle Fisher

Michelle Fisher

Michelle Fisher är Senior Technical Manager på IFRS Foundation. Tidigare har hon haft olika positioner på Deloitte. Michelle har en BSc i matematik från Warwick University.
http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/04/Fred-Nieto-IFRS-2017-TALARE.jpg

Fred Nieto

Fred Nieto

Fred Nieto är Investment Education Manager på IASB och ansvarig för analytikerkontakter på IASB. Innan han kom till IASB var Fred bl.a. verksam på Denny Ellison, AFA Trading och UBS Investment Bank. Fred är ursprungligen från Kanada.
12:10

Lunch

13:10

Praktiska erfarenheter och synpunkter inför implementeringen av IFRS 15 och IFRS 16

I förberedelserna inför årets upplaga av IFRS Symposium har samtliga koncernredovisningschefer som vi har kontaktat uppgivit att man är mest intresserad av det praktiska arbetet inför implementeringen av de nya standarderna IFRS 15 och IFRS 16. Vidare tyder våra uppgifter på att det varierar mycket hur långt olika företag har kommit i sina förberedelser.

I detta panelsamtal har vi samlat fyra företag från olika branscher för att höra hur de förbereder sig och vilka effekter som respektive standard förväntas ha på företagets rapportering. Syftet med panelsamtalet är att dela med sig av tankar och praktiska erfarenheter. Som deltagare på konferensen är du välkommen att på förhand inkomma med frågeställningar som du vill att vi tar upp i samtalet.

Panelen modereras av Anna Troedsson Wiklander, koncernredovisningschef på Elekta och ordförande på Näringslivets redovisningsgrupp – NRG.

http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2016/04/Anna-Troedsson-Wiklander-Elekta.jpg

Anna Troedsson Wiklander

Anna Troedsson Wiklander

Anna Troedsson Wiklander är Head of Group Accounting på Elekta sedan 2015. Dessförinnan var hon Chief Group Accountant på MTG och innan det VP Finance & Group Accounting på Investor. Anna började sin karriär som revisor på PwC.
http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/04/Ann-Charlotte-Simonsson-Volvo-Talare.jpg

Ann-Charlotte Simonson

Ann-Charlotte Simonson

Ann-Charlotte Simonson är IFRS-specialist på Volvo AB. Innan hon kom till Volvo arbetade hon Senior Manager på Deloitte.
http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/04/David-Nilsson-NCC-2.jpg

David Nilsson

David Nilsson

David Nilsson är koncernredovisningschef och IFRS-specialist på NCC. Han har tidigare arbetat med koncernredovisning på Scania och som auktoriserad revisor på KMPG.
http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/04/Nina-Groenberg-Ratos-TALARE.jpg

Nina Grönberg

Nina Grönberg

Nina Grönberg är Koncernredovisningschef på Ratos. Hon har tidigare arbetat med redovisning på Munters och Catella.
13:40

Best Practice for management and statutory reporting

In this presentation we will explore upon case studies of financial transformation projects of three large Nordic-based companies. We will discuss the business challenges and goals that lead to their CPM system evaluations. We will also share the specific best practices that are the result of having a single version of the truth for management and statutory reporting.

– A need to integrate multiple applications for actuals and rolling forecast, while also providing an integrated platform
– To support company-wide performance management initiative while also providing a more resilient platform for the finance community
– To better facilitate operational excellence, on a single platform, in preparation for an upcoming stock listing

Detta föredrag hålls på engelska.

http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/08/Ricardo-R-OneStream.jpg

Ricardo Rasche

Ricardo Rasche

Ricardo has approximately 20 years of experience with EPM solutions and has consulted with some of the largest companies across North America, Europe, and Latin America in the areas of financial modeling, cash flow forecasting, strategic and operational planning, and consolidation & reporting. He spent most of that time at Hyperion where he was responsible for global market development for Strategic Finance prior to co-founding a consulting firm (Meridian) that focused on Hyperion implementations. He joined the OneStream family in 2013 and is currently responsible for the EMEA region and the further development of a team that is 100% committed and fanatical about customer success.
14:10

Kort paus för förflyttning till fördjupningspass

14:20

Fördjupningspass

På IFRS Symposium har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Under eftermiddagen ges sammanlagt 8 olika fördjupningspass. Du väljer de två som är mest relevanta för dig. Vänligen se separat program nedan.

15:00

Eftermiddagskaffe

15:30

Fördjupningspass

På IFRS Symposium har du möjlighet att bygga din personliga agenda beroende på vad som intresserar dig mest. Under eftermiddagen ges sammanlagt 8 olika fördjupningspass. Du väljer de två som är mest relevanta för dig. Vänligen se separat program nedan.

16:10

Kort paus för förflyttning till den avslutande presentationen

16:15

Vad kännetecknar bra finansiell rapportering – och hur ser Börsens granskare på bolagens årsredovisningar?

Den avslutande presentationen hålls traditionsenligt av Peter Malmqvist. Denna gång har han sällskap av Jan Buisman, ansvarig för Börsens redovisningstillsyn. Här får du ta del av både analytikerns och granskarens syn på svenska bolags delårsrapporter och årsredovisningar. Du får veta vad Peter och Jan anser vara bra finansiell rapportering och var det finns utrymme för förbättringar. Några av frågeställningarna som tas upp är:

– Vilka områden granskas och vilka är de vanligaste noteringarna?
– Vilka är redovisningens stora utmaningar i ett långsiktigt perspektiv?

 

http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/04/Peter-Malmqvist-EQR-Talare.jpg

Peter Malmqvist

Peter Malmqvist

Peter Malmqvist är sedan februari 2016 analyschef på Remium. Peter har under de senaste tio åren bl.a. varit utredare i redovisningsfrågor åt Stockholmsbörsen/NASDAQ OMX. Han har även varit analyschef på Nordet Bank, chef för kapitalförvaltningen på Aragon Securities samt börskrönikör på Svenska Dagbladet/Näringsliv. Peter är sedan 2009 ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF). Han var under tre år ordförande för IFRS Symposium tillsammans med Rolf Rundfelt.
http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/04/Jan-Buisman-Nasdaq.jpg

Jan Buisman

Jan Buisman

Jan Buisman är ansvarig för Börsens redovisningstillsyn och en av Sveriges ledande IFRS-experter. Jan var tidigare Partner på PwC.
16:55

Ordförande summerar och avslutar konferensen

Fördjupningspass

Fördjupningspass 1: Implementering av den nya leasingstandarden IFRS 16

Om drygt ett år ska den nya leasingstandarden implementeras hos alla europeiska börsbolag. Claes kommer att ge en översiktlig bild av vad IFRS 16 kommer att innebära för leasetagarens redovisning samt fokusera på att lyfta fram de områden som förväntas bli mest utmanande i övergången till IFRS 16. Frågor och områden som diskuteras är:

– Hur fastställer jag leasingperioden?
– Hur hanteras olika former av rörliga avgifter på leasingavtal
– Gränsdragning mellan leasingavtal och servicekontrakt
– Vilka valmöjligheter finns för ditt företag samband med övergången till IFRS 16?
– Skillnader i redovisning mellan juridisk person och koncern
– Hur ska uppskjuten skatt redovisas på nyttjanderättstillgångar och leasingskulder?

http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/04/Claes-Janzon-Talare.jpg

Claes Janzon

Claes Janzon

Claes Janzon är partner i PwC och arbetar där huvudsakligen med rådgivning avseende redovisning och finansiell rapportering, med fokus på IFRS. Claes har tidigare under en femårsperiod varit chef för den grupp av experter inom PwC som arbetar med kvalificerade redovisningsfrågor inom IFRS och svensk redovisning. Han var tidigare även verkställande ledamot i Rådet för finansiell rapportering och medlem i expertpanelen. Claes har en ledande roll inom PwCs globala nätverk av redovisningsspecialister.

Fördjupningspass 2: Ta kontroll över rapporterings- och bokslutsprocessen

Ekonomiavdelningarna i de flesta organisationer är under ständigt ökat tryck för att förändra och effektivisera rapporteringsfunktionen, samtidigt som man fortsätter att upprätthålla integriteten av bokslutet och närhet till processen. En viktig del av detta arbete är att automatisera manuella uppgifter och förbättra kvaliteten på data.

Detta fördjupningspass handlar om hur du kan effektivisera bokslutsprocessen genom att dokumentera, kontrollera och skapa möjlighet för kontinuerlig förbättring.

 

http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/04/Charlotta-Jitoft-Sucaba-Talare.jpg

Charlotta Jitoft

Charlotta Jitoft

Charlotta Jitoft är EPM Professional Ambassador på inlumi. Innan hon kom till inlumi var hon bl.a. seniorkonsult på Capacent och Deloitte. Hon har även varit Financial Controller på Autoliv.

Fördjupningspass 3: Hur ser IFRS 9 ut i praktiken?

IFRS 9 börjar gälla om ett par månader. Målet med detta fördjupningspass är att ge en översyn av de diskussioner och frågor som jag har mött och fått under våren och hösten, samt att ge en bred översyn av IFRS 9 i praktiken. Även höstens diskussioner kommer att få vara med, men några saker som finns på agendan redan nu är följande:

– IFRS 9 i legal person under RFR 2. Det är få undantag och säkringsredovisningen påverkar även bolag som inte applicerar IFRS 9. Vilka lösningar och åsikter har vi sett under hösten?
– Impairment på kundfordringar, hur förenklad är förenklingen?
– Vilka är åsikterna om matrismodellen och ”framåtblickande faktorer”?
– Leasingfordringar och contract assets: vad är skillnaden mellan den generella och förenklade modellen och hur argumenterar man för valet?
– Säkringsredovisning, blir det bättre med ökade möjligheter att designera säkrade poster? – – Hur vanligt är det att fortsätta applicera IAS 39?
– Hur ser man på kraven om ökad dokumentation av effektivitet och koppling till strategi?
– Upplysningar och övergång – hur långt har man kommit?

 

http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2015/04/Roger-Sandin-Deloitte-e1430228203261.jpg

Roger Sandin

Roger Sandin

Roger Sandin är Senior Manager på Deloitte. Innan han kom till Deloitte var han verksam inom både koncernredovisning och Treasury på Länsförsäkringar, Atlas Copco och Duni.

Fördjupningspass 4: Ekonomens roll och karriär

Rollerna inom redovisning och controlling smälter ihop, något som öppnar nya möjligheter för alla ekonomer. Vad innebär detta för dig? Frågorna är många. Under detta fördjupningspass får du ta del av råd och erfarenheter med hänsyn till bl.a. följande frågeställningar:

– Hur skall man tänka kring sin karriär i stort?
– Hur gör man karriär på sitt nuvarande företag?
– Hur hänger man med i dagens snabba förändring?
– Hur använder man LinkedIn i sin karriär?

http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2014/04/Casper-Meritmind.jpg

Casper Båge von Sivers

Casper Båge von Sivers

Casper Båge von Sivers är rekryteringskonsult på Meritmind.
http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2014/04/Maria-Boregrim-Maritmind.jpg

Marie Boregrim

Marie Boregrim

Marie Boregrim är professionell coach och ledarskapskonsult på Meritmind.

Fördjupningspass 5: Hur påverkar IASB´s projekt Primary Financial Statements ditt bolags rapportering?

Under förmiddagens presentationer har vi hört Michelle Fisher och Fred Nieto från IASB berätta om de effekter IASB´s projekt om ”Primary Financial Statements” kan komma att innebära för ditt bolags rapportering. Under detta fördjupningspass förtydligar Michelle och Fred några av punkterna, samt inbjuder till frågor och diskussion. Vänligen se programpunkten ovan: ”IASB´s project on Primary Financial Statements – and how it may affect preparers”.

 

http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/04/Fred-Nieto-IFRS-2017-TALARE.jpg

Fred Nieto

Fred Nieto

Fred Nieto är Investment Education Manager på IASB och ansvarig för analytikerkontakter på IASB. Innan han kom till IASB var Fred bl.a. verksam på Denny Ellison, AFA Trading och UBS Investment Bank. Fred är ursprungligen från Kanada.
http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/04/Michelle-IASB-Talare.jpg

Michelle Fisher

Michelle Fisher

Michelle Fisher är Senior Technical Manager på IFRS Foundation. Tidigare har hon haft olika positioner på Deloitte. Michelle har en BSc i matematik från Warwick University.

Fördjupningspass 6: Case study – Det funkar för din telefon, varför inte för din CPM?

I detta fördjupningpass går vi in på ett case med världens största containerrederi samt energikonglomerat, A.P. Moller-Maersk. Trots en avancerad rapporteringssetup för både utfall och rullande prognos har Maersk gruppen fått lära hur s.k. CPM suite lösningar kan innebära en rejäl risk för organisationens styrinformation och extern redovisning.

Dagens visionärer inom CPM erbjuder en stabil plattform med minimal nedtid för underhåll. Med valfriheten att själv bestämma vilken funktionalitet man vill lägga till. Utan stora projekt eller investeringar. Vi kommer att prata om ‘Extensibility’ som ett nyckelbegrepp på flera nivåer. Och hur en sådan agil plattform blir en förutsättning för att hantera dagens och framtidens informationskrav. För utfall, budget och prognos men även för relaterade processer som t.ex. kontoavstämning, förvärvsanalys, anpassning till senaste IFRS kraven. Men också strategisk planning och Machine Learning.

http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/08/Hein-Scholten-OneStream.jpg

Hein Scholten, OneStream

Hein Scholten, OneStream

Using 15+ years of experience in the field between Business and IT to find new ways to support businesses to grow. Passionate about Corporate Performance Management with major projects in OneStream and HFM. Raising awareness that change is needed and offering solutions that are fit for purpose. Believing inspiration and respect are key to develop a team but making sure to get the basics right first.

Fördjupningspass 7: Hur går du till väga för att snabba upp bokslutsprocessen?

Under 2016, 2013 och 2010 genomförde Cavendi studier av hur bokslutsprocessen ser ut i Sveriges största företag. Jonas Höijer leder Cavendis arbete på området och kommer under detta fördjupningspass fokusera på hur svenska företag lyckats snabba upp sin bokslutsprocess samtidigt som de uppnått kvalitetsförbättringar, bättre reaktionsförmåga i verksamheten och frigjort tid för andra värdeskapande aktiviteter. Jonas kommer bl.a. att upp följande frågeställningar:

– Hur startar du upp och genomfört ett arbete med att snabba upp bokslutsprocessen i ditt företag?
– Vilken betydelse har konsolideringssystemet för ett snabbt bokslut?
– Vilka är de vanligaste fallgroparna i förändringsarbetet?
– Finns det några vanliga konkreta åtgärder som andra företag kan lära sig av?

 

http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2015/04/Jonas-Hoijer-Cavendi-TALARBILD.jpg

Jonas Höijer

Jonas Höijer

Jonas Höijer är kanske Sveriges mest erfarna konsult inom ”Snabba bokslut”. Han har under många år drivit framgångsrika projekt inom området, rådfrågats som extern expert samt anlitats som talare på olika seminarier. Jonas är partner och VD på Cavendi Management Consulting. Han har en gedigen erfarenhet av att arbeta som managementkonsult med internationella uppdrag och är specialiserad på verksamhetsutveckling och ekonomistyrning. Jonas är civilingenjör från Industriell Ekonomi, KTH, och har en executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm.

Fördjupningspass 8: Integrerat kassaflöde – Exempel på effektivitet, spårbarhet och kvalité i koncernrapporteringen med hjälp av IT-stöd

Vi diskuterar utmaningar och lösningar utifrån vår mångåriga erfarenhet av implementation av system för koncernkonsolidering och koncernrapportering. Vi exemplifierar med en systemlösning för integrerat kassaflöde i koncernredovisningssystemet.

http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/04/Ola-AARO-for-IFRS-S1.jpg

Ola Nordahl

Ola Nordahl

Ola Nordahl är applikations- och koncernredovisningskonsult på Aaro Systems. Innan han kom till Aaro var han bl.a. revisor på Deloitte.
http://ifrssymposium.se/wp-content/uploads/2017/04/Per-Eriksson-version-2-Aaro.jpg

Per Eriksson

Per Eriksson

Per Eriksson är applikationskonsult på Aaro Systems. Han har en bakgrund som revisor, koncernredovisningsansvarig, systemansvarig och CFO.

Anmäl dig nu

*Namn
Titel
*E-post
*Telefon
*Företag
*Fakturaadress
*Postnummer *Ort *Land
Ev. kampanjkod
Meddelande

 

Tillbaka till toppen